Impressum

Obsah domovské stránky
Autor nepřebírá žádnou záruku za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Zásadně jsou vyloučeny nároky na ručení vůči autorovi, které byly způsobeny užíváním chybných a nekompletních informací.

Reference a odkazy
Tímto se výslovně distancujeme od veškerého obsahu všech stránek, na které je uveden odkaz na našich stránkách. Obsahy těchto stránek nepovažujeme za vlastní.

Autorské právo a právo na označení
Všechny značky a ochranné známky uvedené v rámci domovské stránky popř. chráněné třetími osobami neomezeně podléhají ustanovením příslušného platného práva na označení a držebním právům příslušných registrovaných majitelů. Copyright na zveřejněné objekty vyhotovené samotným autorem zůstává výhradně autorovi těchto stránek. Rozmnožování nebo používání takovýchto grafik a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není povoleno bez výslovného souhlasu autora.

Právní účinnost tohoto vyloučení ručení
Toto vyloučení ručení je nutné považovat za součást internetové nabídky, ze které byl proveden odkaz na tuto stránku. Pokud by části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídaly, již neodpovídaly nebo neúplně odpovídaly platnému právnímu stavu, pak obsah a platnost zbývajících částích dokumentu zůstává tímto nedotčena.

Lidičky, dyť je to tajnej! – Provokatér!

 

Copyright © Marek Anděl  -  Created design by JB